ВІДДІЛ ОСВІТИ ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

Конурс вакантних посад

Протокол № 2 КЗ "Інклюзивно-ресурсний центр" про засідання конкурсної комісії з проведеня конкурсу на посади педагогічних працівників ІРЦ

Протокол № 1 КЗ "Інклюзивно-ресурсний центр" про розгляд документів поданих на конкурс на заміщення вакантних посад працівників ІРЦ

 

Великобурлуцька районна рада оприлюднює протоколи засідань комісії  з проведеня конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

Протокол Міловська ЗОШ І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області 

Протокол Підсередянська ЗОШ І-ІІІ ст. Великобурлуцької районної ради Харківської області

 

 

Інформаціяне повідомленя про осіб яких допущенно до участі в конкурсі на посаду диреткора 

Підсереднянської ЗОШ І-ІІІ ст. Великобурлуцької районної ради Харківської області

Міловської ЗОШ І-ІІІ ст. Великобурлуцької районної ради Харківської області

 

 

Відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації Харківської області оголошує конкурс на заміщення посад педагогічних працівників Комунального закладу «Великобурлуцький інклюзивно-ресурсний центр Великобурлуцької районної ради Харківської області»

 

Найменування і місцезнаходження закладу:

Комунальний заклад «Великобурлуцький інклюзивно-ресурсний центр Великобурлуцької районної ради Харківської області» (далі— інклюзивно-ресурсний центр);

62602, Харківська область, Великобурлуцький район, селище міського типу Великий Бурлук, вулиця Центральна, будинок 21.

 

Найменування посад та умови оплати праці:

-вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру:

Посадовий оклад в залежності від тарифного розряду становить:

11 тарифний розряд – 3784 грн; 12 тарифний розряд – 4073 грн;

13 тарифний розряд – 4361 грн; 14 тарифний розряд – 4649 грн.

Надбавки, доплати та премії педагогічний працівникам встановлюються згідно штатного розпису, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів  на посади:

вчитель-дефектолог, вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог інклюзивно-ресурсного центру:

Вища педагогічна освіта ступеня магістра. (Стаж роботи за фахом для вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда, вчителя-реабілітолога повинен становити три або більше років.)

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

 • копія паспорта громадянина України;
 • письмова заява про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;
 • копія трудової книжки;
 • копія (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
 • письмова згода на обробку персональних даних.

Особа, яка бажає взяти участь у конкурсному відборі, має право додати до заяви про участь у конкурсі інші документи, не передбачені в оголошенні про проведення конкурсу.

 

Місце та строк подання документів:

Документи приймаються з 7 жовтня 2019 року по 28 жовтня 2019 року у КЗ «Великобурлуцький ІРЦ» за адресою: смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 21

 

Дата початку проведення конкурсного відбору:

Початок проведення конкурсного відбору –30 жовтня 2019 року

 

Місце проведення конкурсного відбору:

Відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації за адресою: смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 21. 

 

Етапи проведення конкурсного відбору

 • прийняття рішення про оголошення, конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;
 • оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору в газеті «Вісник Великобурлуччини», на Веб-сайті відділу освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації;
 • прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсному відборі;
 • попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим законодавством вимогам;
 • проведення іспиту та визначення його результатів;
 • проведення співбесіди та визначення її результатів;
 • визначення переможця конкурсного відбору;
 • оприлюднення результатів конкурсу.

 

Надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі уповноважена:

 

Директор КЗ «Великобурлуцький ІРЦ» Канівець Ольга Анатоліївна

Тел..+380502288655

Електронна пошта: irc_vburluk@ukr.net

 

 

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ КОНКУРСИ НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАД:

 

- директора Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області;

Місцезнаходження закладу: 62622, Харківська область, Великобурлуцький район, село Мілове, вулиця Центральна, будинок 84

 

- директора Підсереднянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області;

Місцезнаходження закладу: 62608, Харківська область, Великобурлуцький район, с-ще. Підсереднє, вулиця Центральна,  будинок 19.

 

Умови оплати праці: Посадовий оклад (тарифна ставка) директора школи станом на 01.09.2019 становить 4956 грн. Директору школи здійснюється виплата надбавок, допомоги на оздоровлення, надається щорічна грошова винагорода  у розмірах, визначених ст.57 Закону України «Про освіту», виплачується надбавка за престижність праці, а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі: 

Для участі в конкурсі на заміщення посади керівника закладу освіти кандидати упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу подають наступні документи:

-       заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови районної ради;

-       згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-       автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу), що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-       копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-       копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-       копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

-      довідку про відсутність судимості;

-       інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-       мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до Ради у визначений в оголошенні строк.

Рада приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

            Місце та строк подання документів:

Документи приймаються до 08 жовтня  2019 року включно

за адресою: смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 9, (Великобурлуцька районна рада) 

                Дата, місце проведення початку конкурсного відбору:

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі проводиться перше засідання конкурсної комісії в приміщенні районної ради, за адресою: смт. Великий Бурлук, вул Центральна, 9 

 

           Складові проведення конкурсного відбору

Конкурс проходитиме в три етапи:

             І етап - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р у формі письмового тестування.  Завдання включає 20 тестових питань.

            ІІ етап -  перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

           ІІІ етап - публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації   

V. Визначення переможця конкурсу.

VІ. Оприлюднення результатів конкурсу

 

Надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі уповноважена керуюча справа виконавчого апарату районної ради Терещенко Олена Вікторівна.  Тел. 5-45-19,  електронна пошта: vbrr2006@ukr.net

                   Голова районної ради                                                Олександра  Жиліна

 

 

 

Протокол № 6 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу "Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки "Старт" Великобурлуцької районної ради Харківської області"

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про осіб яких допущено до участі в конкурсному відборі на посаду директора Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради

Харківської області

 

До участі в конкурсному відборі на посаду директора Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради Харківської області допущено Харківського Віталія Юрійовича.

         Протокол № 5 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на  посаду директора Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради Харківської області  від 20 серпня 2019 року додається. Протокол № 5

 

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ПОВТОРНО ОГОЛОШУЄ КОНКУРС НА ПОСАДУ директора Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради Харківської області

Найменування і місцезнаходження закладу:

Комунальний заклад «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради Харківської області;

62630, Харківська область, Великобурлуцький район, смт Приколотне, вулиця Центральна, будинок 55.

Найменування посади: директор Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради Харківської області.

Умови оплати праці: посадовий оклад відповідно до тарифного розряду  становить – 4956 грн., надбавки, доплати та премії встановлюються згідно контракту, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30.08.2002 № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Постанови Кабінету Міністрів України від 20.04.2007 № 643 «Про затвердження розмірів підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) та додаткової оплати за окремі види педагогічної діяльності у співвідношенні до тарифної ставки», наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ», наказу Міністерства освіти і науки України від 15.04.1993 № 102 «Про затвердження Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти».

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради Харківської області.

Керівником закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:

Для участі в конкурсі на заміщення посади керівника закладу кандидати упродовж         30 календарних днів з дня оголошення конкурсу подають наступні документи:

-       заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови районної ради;

-       згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-       автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу), що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-       копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-       копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-       копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

-      довідку про відсутність судимості;

-       інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-       мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до Ради у визначений в оголошенні строк. Рада приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

 

Місце та строк подання документів:

Документи приймаються з 05 червня 2019 року по  04 липня 2019 року за адресою: смт. Великий Бурлук, вул. Центральна, 9, (Великобурлуцька районна рада Харківської області)

 

Дата, проведення засідання конкурсної комісії та реєстрації кандидатів:

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі проводиться засідання конкурсної комісії в приміщенні районної ради, за адресою: смт. Великий Бурлук, вул. Центральна, 9

 

Складові проведення конкурсного відбору

Конкурс проходитиме в два етапи:

            І етап - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», «Про позашкільну освіту» інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р у формі письмового тестування. Завдання включає 20 тестових питань.

            ІІ етап - публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації.

     

Надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі уповноважена керуюча справа виконавчого апарату районної ради Терещенко Олена Вікторівна.  Тел. 5-45-19,  електронна пошта: vbrr2006@ukr.net

 

                  

                 Голова районної ради                                                 О. Жиліна

 

 

 

 

Великобурлуцька районна рада оприлюднює протокол засідання комісії  з проведеня конкурсу на посаду керівника закладу.

Протокол № 3 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Комунального закладу "Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки "Старт" Великобурлуцької районної ради Харківської області"

 

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ

про осіб яких допущено до участі в конкурсному відборі на посаду директора Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради

Харківської області

 

До участі в конкурсному відборі на посаду директора Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради Харківської області допущено Харківського Віталія Юрійовича.

         Протокол № 2 засідання конкурсної комісії з проведення конкурсу на  посаду директора Комунального закладу «Дитячо-юнацький клуб фізичної підготовки «Старт» Великобурлуцької районної ради Харківської області  від 21 травня 2019 року додається. Протокол № 2

 

      Конкурсна комісія

 

 

Великобурлуцька районна рада оприлюднює протоколи засідань комісії  з проведеня конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

Протокол № 2 засідання конкурсної комісії по розгляду заяв на участь у конкусрі на посаду директора Комунального закладу "Центр дитячої та юнацької творчості Великобурлуцької районної ради Харківської області"

Відділ освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації оприлюднює перелік кандидатів, які подали документи на участь у конкурсі на посади педагогічних працівників.

hПротокол № 2 засідання конкурсної комісії по розгляду заяв на участь у конкурсі на посаду дирктора Комунального закладу "Інклюзивно ресурсний центр Великобурлкуцької районної ради Харківської області"

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії про розгляду заяв на участь у конкурсі на посади педагогічних працівників Комунального закладу "Інлюзивно-ресурсний центр Великобурлуцької районної ради Харківської області"

Великобурлуцька районна рада оприлюднює перелік кандидатів, які подали документи на участь у конкурсі на посади керівників закладів освіти.

Інформаційне повідомлення та протокол № 1  по Комунальному закладу "Центр дитяої та юнацької творчості Великобурлуцької районної ради Харківської області"

Інформаційне повідомлення та протокол № 1 по Комунальному закладу "Інклюзивно-ресурсний центр Великобурлуцької районної ради Харківської області"

Великобурлуцька районна рада оприлюднює протоколи засідань комісії  з проведеня конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

Протокол № 3 Міловська ЗОШ І-ІІІ ст.

Інформаціяйне повідомлення та протокол засіданя комісії Великобурлуцької районної ради з проведення конкурсу на директора Міловської ЗОШ І-ІІІ ст.

Великобурлуцька районна рада оприлюднює протоколи засідань комісії  з проведеня конкурсу на посади керівників закладів загальної середньої освіти.

Протокол № 2 Гниличанська ЗОШ І-ІІІ ст.

Протокол № 2 Новоолександрівська ЗОШ І-ІІІ ст.

Проткол № 2 Хатнянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Проткол № 2 Шипуватська ЗОШ І-ІІІ ст.

 

ВЕЛИКОБУРЛУЦЬКА РАЙОННА РАДА ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ОГОЛОШУЄ ПОВТОРНИЙ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ПОСАДИ директора Міловської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області

Місцезнаходження закладу: 62622, Харківська область, Великобурлуцький район, село Мілове, вулиця Центральна, будинок 84

 

Умови оплати праці: Посадовий оклад (тарифна ставка) директора школи станом на 01.12.2018 становить 4546 грн. Директору школи здійснюється виплата надбавок, допомоги на оздоровлення, надається щорічна грошова винагорода  у розмірах, визначених ст.57 Закону України «Про освіту», виплачується надбавка за престижність праці, а також можуть встановлюватися інші види матеріального заохочення у відповідності до чинного законодавства.

Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:

Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

 

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі:Для участі в конкурсі на заміщення посади керівника закладу освіти кандидати упродовж 30 календарних днів з дня оголошення конкурсу подають наступні документи:

-       заяву про участь у конкурсі  на ім’я голови районної ради;

-       згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-       автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу), що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду, місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону, адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку;

-       копію документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України;

-       копію документа про вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

-       копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на момент їх подання;

-      довідку про відсутність судимості;

-       інформаційну довідку з Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення;

-       мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа може подати інші документи, які підтверджуватимуть її професійні та/або моральні якості.

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає уповноважена згідно з довіреністю особа) до Ради у визначений в оголошенні строк.

Рада приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

           

Місце та строк подання документів:

Документи приймаються з 26 січня 2019 року по 24 лютого 2019 року

за адресою: смт Великий Бурлук, вул. Центральна, 9, (Великобурлуцька районна рада) 

               

Дата, місце проведення початку конкурсного відбору:

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі в конкурсі проводиться перше засідання конкурсної комісії в приміщенні районної ради, за адресою: смт. Великий Бурлук, вул Центральна, 9 

 

Складові проведення конкурсного відбору

            І. Прийняття документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі.

            ІІ. Оприлюднення районною радою переліку кандидатів, які подали документи на посаду керівника закладу освіти на своєму офіційному веб-сайті та веб-сайті відділу освіти Великобурлуцької районної державної адміністрації. 

           ІІІ. Перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам.

                 Конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про недопущення до участі у конкурсі осіб, які подали не всі документи, необхідні для участі в конкурсі відповідно до вимог законодавства, або подали документи після завершення строку їх подання;

-      оприлюднює на веб-сайті Ради та веб-сайті органу управління закладом перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі - кандидати);

-       визначає дату проведення конкурсного відбору.

                 ІV. Ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування до початку проведення конкурсного відбору.

                 V. Проведення конкурсного відбору:

Конкурс проходитиме в три етапи:

            І етап - перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту»«Про загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р у формі письмового тестування.  Завдання включає 20 тестових питань.

                 ІІ етап -  перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

                ІІІ етап - публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації   

V. Визначення переможця конкурсу.

  VІ. Оприлюднення результатів конкурсу

 

Надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі уповноважена керуюча справа виконавчого апарату районної ради Терещенко Олена Вікторівна.  Тел. 5-45-19,  електронна пошта: vbrr2006@ukr.net

 

Великобурлуцька районна рада оприлюднює інформаційні повідомлення про осіб яких допущено до участі в конкурсному відборі на посади керівників закладів загальної середньої освіти та протоколи засідань комісій.

 Інформаційне повідомлення та протокол № 1 по Гниличанській ЗОШ І-ІІІ ст.

Інформаційне повідомлення та протокол № 1 по  Новоолександрівській ЗОШ І-ІІІ ст.

Інформаційне повідомленя та протокол № 1 по Хатнянскій ЗОШ І-ІІІ ст.

Інформаційне повідомлення та протокол № 1 по Шипуватській ЗОШ І-ІІІ ст.

Протокол № 1 по Міловській ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

Великобурлуцька районна рада оприлюднює перелік кандидатів, які подали документи на участь у конкурсі на посаду керівника закладу освіти.

 

           - Гниличанська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області.

               Борисенко Світлана Олександрівна – директор Гниличанської загальноосвітньої  школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області.

                                                                                                                            

           - Новоолександрівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області.

                   Шевцова Наталія Іванівна – директор Новоолександрівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області.

 

          - Хатнянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області.

            Бітюкова Олена Григорівна – вчитель Хатнянської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Великобурлуцької районної ради Харківської області.

 

           - Шипуватська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного Великобурлуцької районної ради Харківської області.

            Самойлова Ольга Олександрівна – директор Шипуватської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів ім. Героя Радянського Союзу І.М. Заболотного Великобурлуцької районної ради Харківської області.

 

         Усі зацікавленні особи протягом 5 робочих днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Ради vbrr2006@ukr.net.

 

 

         Заступник голови районної ради                                В. Сорокін